Nauczanie etyki zawodu architekta wobec pokoleniowych zmian zachowań

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W trakcie nauczania etyki zawodu napotykamy na problem konfrontacji postaw kolejnych pokoleń. Zasady etyki zawodowej odnoszące się do całego środowiska architektów zostały zatwierdzone w 2005 roku przez trzeci Zjazd Krajowy Izby Architektów. Proces nauczania etyki konfrontuje te zasady z szeroko akceptowanymi normami moralnymi i postawami kolejnych roczników studentów.
When teaching the rules of the profession ethics we confront the emerging problem of the different generational approach to the profession code. The ethics of the architect profession, which apply to all members of the chamber of architects /as well as any other architects/ were passed and approved in 2005 at the III National Congress of the Chamber of Architects. In the course of teaching the profession ethics, the commencement of free competition as the best method of following the widely accepted moral rules, cannot be dismissed.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura., 2011 z.1 s.75-78 sum.