O proporcjach osi elips będących obrazami przekrojów walca w perspektywie pionowej

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Jeżeli rozważymy przekroje walca otrzymane z przecięcia płaszczyznami prostopadłymi do jego osi obrotu, to w rzucie środkowym otrzymamy układ stożkowych (elips) będących obrazami okręgów. Sformułowane własności umożliwiają określanie długości osi krótkich tych elips ze względu na ich położenie w stosunku do punktu głównego rzutu. W pracy wskazano pewne proporcje dotyczące osi tych stożkowych w perspektywie pionowej walca w przypadku, gdy oś obrotu walca jest równoległa do rzutni i ma punkt wspólny z promieniem głównym widzenia.
This article concerns one of the most common drawing problems; the problem of drawing a cylinder and its derivatives. How can we configure the proportions of upper and lower ellipse properly, if we can place the horizon in the picture and we assume that we know the location and proportions of one of them? How to find additional ellipses if cylinder cross-section with their planes parallel to the base? Answers to those questions can be found in form of a formula (1),(2),(3), (4).

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2010 z.61 s.139-144 sum.