Układy dozymetryczne do dwu- i trójwymiarowych pomiarów rozkładów dawek promieniowania jonizującego i UV

dc.contributor.authorKozicki, Marek
dc.contributor.reviewerRybicki, Franciszek E.
dc.contributor.reviewerMalicki, Julian
dc.date.accessioned2020-06-15T11:08:25Z
dc.date.available2020-06-15T11:08:25Z
dc.date.issued2012
dc.descriptionRed. Działu : Wodziński, Piotr
dc.description.abstractW pracy omówiono wyniki badań dotyczących opracowania metody dozymetrycznej do pomiarów rozkładu dawek promieniowania jonizującego i UV w 20. Omówiono charakterystykę i zastosowanie dozymetrów o podłożu włókienniczym będących głównym elementem tej metody. Ponadto przedstawiono wyniki prac z zakresu trójwymiarowej dozymetrii polimerowej, w tym procesy zachodzące w dozymetrach polimerowych pod wpływem promieniowania jonizującego, modyfikację składów dozymetrów polimerowych o akronimach P ABIG, VIP AR (nowe układy: P ABIGnx i VIPARnd), aplikację dozymetrów do dozymetrii w radioterapii oraz przygotowanie dedykowanego programu do obliczeń wyników. Celem badań było uzyskanie nowych rozwiązań w postaci układów włókienniczych do mierzenia rozkładów dawek promieniowania w 2D oraz rozwój dozymetrii 30 opartej na układach hydrożelowych. Ze względu na różnicę między badanymi układami, pracę podzielono na dwie części. W rozdziale 1. omówiono wyniki prac nad metodą dozymetryczną 2D opartą na dozymetrze włókienniczym, a w rozdziale 2. wyniki prac dotyczących dozymetrii polimerowej 3D. Każdy rozdział rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia literaturowego oraz omówienia metodyki badań, a kończy się wnioskami.[...]pl_PL
dc.description.abstractIn this work results on two dosimetric methods are presented. One of them is a new method of ionising and UV dose distribution 2D measurements based on a fiat textile dosimeter. Characteristics and application of the dosimeter are discussed. The other method is polymer gel 3D dosimetry. Processes under ionising radiation undergoing in the polymer gel dosimeters, which are detectors in this method, are shown. Besides, a modification of their compositions, applications to radiotherapy dosimetry as well as results on the preparation of unique software for 3 D data processing are presented. The aim of this work was to achieve a new system for measurements of radiation dose distributions in 2D as well as to develop 3D dosimetry based on hydrogels. Theref ore this w ork was divided in two parts. Chap ter 1 contains information on the 2D dosimetric system based on fiat textiles, whereas in Chapter 2 the 3D polymer gel dosimetry is presented. Each Chapter starts with a concise introduction to literature, which is followed by a description of experiments, and ends with conclusions.[...]en_EN
dc.identifier.issn0137-4834
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2937
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka Nr 1109;pl_PL
dc.relation.ispartofseriesRozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka z. 417;pl_PL
dc.subjectdozymetriapl_PL
dc.subjectradiometriapl_PL
dc.subjectpromieniowanie ultrafioletowe - pomiarpl_PL
dc.subjectmetoda dozymetrycznapl_PL
dc.subjectpromieniowanie jonizującepl_PL
dc.subjectdozymetria polimerowapl_PL
dc.subjectdosimetryen_EN
dc.subjectradiometryen_EN
dc.subjectultraviolet radiation - measurementen_EN
dc.subjectdosimetric methoden_EN
dc.subjectionizing radiationen_EN
dc.subjectpolymer dosimetryen_EN
dc.titleUkłady dozymetryczne do dwu- i trójwymiarowych pomiarów rozkładów dawek promieniowania jonizującego i UVpl_PL
dc.title.alternativeDosimetric systems for two- and three-dimensional measurements of ionising and UV radiation dose distributionsen_EN
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typeBooken_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Ukl_dozymet_Kozicki_2012.pdf
Rozmiar:
30.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: