Informacje o Studenckim Kole Naukowym NANO

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology

Abstrakt

Studenckie Koło Naukowe NANO powstało w czerwcu 2009 roku z inicjatywy studentów nowo powstałego na Wydziale Chemicznym PŁ kierunku Nanotechnologia. SKN NANO skupia się na rozpowszechnianiu nauki poprzez organizowanie warsztatów i pokazów doświadczeń chemicznych, jak również uczestniczy w badaniach naukowych w ramach wolontariatów.[...]

Opis

Słowa kluczowe

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, nanotechnologia, chemia, technologia chemiczna, nanonauka, Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology, nanotechnology, nanosciences, chemistry, chemical technology

Cytowanie

Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej ; Nr. 1(7)/2018, str. 18-23