Wybrane metody kształtowania prędkości mechanizmów jazdy w celu minimalizacji wahań ładunku

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

The method CST of speed control of mechanism is described in the paper. For experimentally verified model of carriage with load suspended on ropes and driving traversing mechanism the simulation tests are done. The control CST and trapezoidal control function, providing damping of load oscillations during steady motion and after all working motion, are compared.
W pracy opisano sposób sterowania prędkością mechanizmu według metody CST. Dla opracowanego i zweryfikowanego eksperymentem modelu wózka suwnicowego z napędem i zawieszonym na linach ładunkiem przeprowadzono badania symulacyjne, porównując sterowanie metodą CST ze sterowaniem według funkcji trapezowej zapewniającej wytłumienie wahań ładunku w ruchu ustalonym oraz po zakończeniu całego ruchu roboczego.

Opis

Artykuł zamieszczony w : „Problemy rozwoju maszyn roboczych” XXVIII Konferencja Naukowa Zakopane 2015 (Materiały konferencyjne wydane w serii Monografie PŁ)

Słowa kluczowe

metoda CST, model wózka suwnicowego, badania symulacyjne, funkcja trapezowa, wytłumienie wahań ładunku

Cytowanie

Monografie Politechniki Łódzkiej: Problemy rozwoju maszyn roboczych, Rozdział 4, pp. 51-64