Uwarunkowania i bariery realizacji proekologicznej restrukturyzacji systemów zaopatrzenia miast w energię cieplną (na przykładzie Łodzi)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

restrukturyzacja systemu grzewczego - Łódź, emisja zanieczyszczeń powietrza - Łódź, restructuring of the heating system - Łódź, emission of air pollutants - Łódź

Cytowanie

Skrzypski J., Zarzycki R., Jach-Szakiel E., Uwarunkowania i bariery realizacji proekologicznej restrukturyzacji systemów zaopatrzenia miast w energię cieplną (na przykładzie Łodzi). W: Zarządzanie energią w miastach, Zarzycki R. (red), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2004, s. 251-272, ISBN 83-86492-26-0.