Zarządzanie niebezpieczną energią lockout tagout - ocena funkcjonowania systemu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Globalizacja, rosnąca konkurencyjność podmiotów gospodarczych wymusza zmianę podejścia do bezpieczeństwa pracy. Wraz z rozwojem techniki i technologii szczególnego znaczenia nabiera bezpieczeństwo techniczne maszyn. Od lat liczba wypadków przy pracy z udziałem maszyn i urządzeń technicznych jest bardzo znacząca, a straty generowane przez zdarzenia wypadkowe to często wielomilionowe koszty dla przedsiębiorców. Bezpieczeństwo pracowników dokonujących serwisowania, napraw, konserwacji parku maszynowego w dużej mierze zależy od skuteczności podejmowanych działań ochronnych: technicznych, proceduralnych. Do wypadków dochodzi bowiem najczęściej poprzez niekontrolowany dopływ/uwolnienie energii niebezpiecznej, zwłaszcza gdy czynności wykonywane są na pracujących liniach, czy też instalacjach. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy może gwarantować sprawnie funkcjonujący system LockOut TagOut (LOTO), zwany systemem zarządzania niebezpieczną energią. Koncepcja systemu LOTO jest kompatybilna z europejskim prawodawstwem, a dowodem jego skuteczności jest rosnące w ostatnich latach zainteresowanie polskich organizacji. Celem artykułu jest ocena funkcjonowania systemu LockOut TagOut w wybranym przedsiębiorstwie.

Opis

Słowa kluczowe

niebezpieczna energia, system LockOut TagOut, systemem zarządzania niebezpieczną energią, system LOTO

Cytowanie

Zeszyty naukowe. Politechnika Łódzka. Organizacja i Zarządzanie, z. 70, nr. 1220, s. 5-22