Nie taki monit straszny.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka

Abstrakt

Biblioteka Politechniki Łódzkiej wypożycza zbiory drukowane na ściśle określony czas. Czytelnicy natomiast nie zawsze pamiętają o terminowym zwrocie książek, stąd też otrzymują tzw. monity. Monit w słowniku języka polskiego definiowany jest jako urzędowe, pisemne przypomnienie o konieczności wywiązania się z zaległych zobowiązań. Słowo to zwykle wzbudza u czytelnika biblioteki niepokój oraz negatywne skojarzenia. A tymczasem...

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Życie Uczelni, 2015 nr 131 s.48