Podstawy mechaniki technicznej : dla studentów wydziału elektrotechniki i elektroniki

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Książka ma na celu ułatwienie opanowania podstaw mechaniki ogólnej oraz wytrzymałości materiałów. W innych podręcznikach, zwłaszcza przeznaczonych dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych, (podanych w literaturze) zakres materiału jest znacznie szerszy, natomiast w niniejszym skrypcie przedstawiono w zarysie jedynie podstawowe metody obliczeń. Celem skryptu jest przedstawienie w możliwie skróconej formie podstawowych wiadomości z mechaniki teoretycznej i wytrzymałości materiałów z uwzględnieniem zastosowania podanych elementów teorii do badań i obliczeń współczesnych konstrukcji.

Opis

Skrypt dla szkół wyższych

Słowa kluczowe

mechanika analityczna - podręczniki akademickie, wytrzymałość materiałów - podręczniki akademickie, mechanika techniczna, statyka, analytical mechanics - academic textbooks, durability of materials - academic textbooks, technical mechanics, statics

Cytowanie

Jaroniek M., Podstawy mechaniki technicznej : dla studentów wydziału elektrotechniki i elektroniki., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, ISBN 83-7283-111-4.