Projektowanie parametryczne w budownictwie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering
Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska

Abstrakt

W artykule krótko opisano, co jest rozumiane pod pojęciem projektowania parametrycznego i jakie są tego zalety oraz podano przykładowe programy, oparte na tej metodzie, z których działanie jednego zostało pokrótce przybliżone. W kolejnej części podano cztery przykłady budowli zaprojektowanych przy użyciu projektowania parametrycznego. Na koniec opisano wady oraz przewidywaną przyszłość, która je czeka.
This article is describing the meaning of parametric design and its benefits. A few examples of programs based on this methodology are given, one of which is briefly described. In the following part four examples of realizations, created with this methodology, are given. The article is ended with disadvantages and expected future of parametric design.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Kowalczyk I., Kozanecki D., Projektowanie parametryczne w budownictwie. W: Kaszubska M. (red.), XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Łódź 2019, s. 61-67, 978-83-66287-73-0, doi: 10.34658/9788366287730.6

Kolekcje