Wybrane aspekty jakości życia i plany zawodowe studentów kierunku zarządzanie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W turbulentnym otoczeniu społecznym i gospodarczym badania jakości życia i planów zawodowych studentów są bardzo istotnym elementem. Bada się jakość życia przede wszystkim w stosunku do obiektywnych czynników - nie tylko materialnych, ekonomicznych, ale także biorąc po uwagę obecny stan i perspektywy na przyszłość. Celem prezentowanej pracy jest zidentyfikowanie wpływu wybranych czynników na jakość życia oraz plany zawodowe badanych studentów.
In the turbulent social and economic environment, research on the quality of life and career plans of students are very important elements. The quality of life is examined, especially in relation to the objective factors - not only physical, economic, but also the current state is taken into account. The aim of this study is to identify the influence of selected factors on the quality of life and career plans of the students.

Opis

Słowa kluczowe

jakość życia, kształcenie menedżerów, plany zawodowe, quality of life, managers education, career plan

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.52 s.207-218 sum.