eBiPol - Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej na tle innych inicjatyw bibliotek cyfrowych w kraju od strony technicznej, formalnej i projektowej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie EBIB

Abstrakt

Pierwsze biblioteki powstały w czasach starożytnych, pośrednie przekazy źródłowe sygnalizują istnienie bibliotek już w trzecim tysiącleciu p.n.e. (Egipt, Chiny)[2]. Na przestrzeni wieków ich funkcje i instrumenty[3] ulegały zmianom i rozwojowi. Współcześnie biblioteka (...) upowszechniając dotychczasowy dorobek myśli ludzkiej (...)[4], stanowi swojego rodzaju centrum nauki, edukacji, kultury i informacji. W XX wieku, szczeglnego znaczenia w realizacji zadań bibliotek zaczęły nabierać mechanizacja, a następnie automatyzacja procesów bibliotecznych. Biblioteki przeszły swoistą rewolucję polegającą na komputeryzacji. Staliśmy się świadkami uzależniania bibliotek (w pozytywnym znaczeniu tego słowa) od szeroko rozumianej informatyki. Wydaje się, że naturalną konsekwencją wspomnianej "syntezy" stało się tworzenie bibliotek cyfrowych. Taki rozwój sytuacji przewidział w latach 80. XX wieku Joseph Licklider[5], który (...) rozważał techniczne podstawy korzystania na odległość z bibliotek cyfrowych, zapewniając i przepowiadając, że do 2000 r. osobisty komputer nie tylko będzie dostępny dla szerokich rzesz użytkowników i stosunkowo niedrogi, lecz co ważniejsze będzie potrafił się komunikować (łączyć) z biblioteką cyfrową. Było to odważne stwierdzenie, gdyż trzeba mieć na uwadze, iż w 1982 r. komputer osobisty (IBM PC) miał za sobą dopiero pierwszy rok funkcjonowania. W 1982 r. Licklider wyobrażał sobie, iż w 2000 r. czytelnie i biblioteki będą łączyły się z ludźmi siedzącymi przy swoich PC za pomocą sieci lokalnych, a być może także anten satelitarnych. Licklider nalegał na bibliotekarzy, aby odeszli od gromadzenia fizycznych, a nawet cyfrowych dokumentów i stali się kuratorami przyszłego pełnego zasobu wiedzy, systemu mniej lub bardziej połączonych, interaktywnych i dynamicznych baz wiedzy[6].

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Biuletyn EBIB, nr 4 (74), s.1-9