Ocena efektywności szkoleń wśród osób realizujących projekty inwestycyjne w sektorze nieruchomości komercyjnych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Sektor nieruchomości komercyjnych charakteryzował się do niedawna wysoka dynamika rozwoju. Sytuacja ta uległa zmianie na początku 2009 roku, kiedy to pojawiły się pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego w Polsce. Obecnie dynamika rozwoju tego sektora uległa znacznemu spowolnieniu, wciąż jednak realizowane są różnorodne projekty inwestycyjne, zwłaszcza w obszarze inwestycji infrastrukturalnych (np. budowa dróg) oraz dużych obiektów handlowych. Wzrastający poziom konkurencji pomiędzy podmiotami zajmującymi się realizacja projektów inwestycyjnych w analizowanym sektorze wymusił na nich konieczność wprowadzenia zmian służących poprawie efektywności i skuteczności ich funkcjonowania. Jednym z czynników umożliwiających wzrost efektywności tych przedsiębiorstw są działania o charakterze szkoleniowym, skierowane do grupy osób zarządzających projektami inwestycyjnymi w sektorze nieruchomości. Niniejszy artykuł służy ocenie efektywności działań szkoleniowych, którymi objęte są osoby zaangażowane w realizacje projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych. Badaniem objęto zarówno menedżerów projektu, jak i pracowników wykonawczych zespołów.

Opis

Słowa kluczowe

projekt inwestycyjny, nieruchomości komercyjne, rynek nieruchomości, szkolenia, investment project, commercial real, estate real estate, market trainings

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 53, Nr 1148, 2015, s. 209-218