Sukcesy prac dyplomowych absolwentów Wydziału Chemicznego PŁ w konkursach SITPChem

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology

Abstrakt

Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (nazywany dalej ZG SITPChem). Konkurs jest realizowany w dwóch etapach, z których pierwszy odbywa się na poziomie Oddziałów Regionalnych SITPChem, natomiast drugi – na poziomie ogólnopolskim. Celem konkursu jest wyeksponowanie wybranych cech prac inżynierskich i magisterskich obronionych w roku ogłoszenia konkursu, jakimi są pomysłowość ujęcia tematu, stopień trudności i solidność wykonanych badań, jakość opracowania wyników oraz możliwość ich praktycznego wykorzystania, zwłaszcza w przemyśle [1]. Oznacza to preferowanie przez Organizatorów rozwiązań dotyczących chemii stosowanej. [...]

Opis

Słowa kluczowe

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, chemia, technologia chemiczna, Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology, chemistry, chemical technology

Cytowanie

Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2(6)/2017, str. 30-32