Kościół-ujeżdżalnia. Kościół garnizonowy w Łodzi na tle cerkwi wojskowych Imperium Rosyjskiego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Celem pracy jest omówienie architektury łódzkiego kościoła garnizonowego – pierwotnie cerkwi wojskowej – oraz próba ustalenia inspiracji, rozwoju i formy tego obiektu w odniesieniu do wzorców wojskowych cerkwi w Imperium Romanowów na podstawie porównania jej do innych prawosławnych świątyń wojskowych z czasów Cesarstwa Rosyjskiego. Praca jest efektem autorskich analiz łódzkiego kościoła garnizonowego oraz studiów materiałów archiwalnych, źródłowych i dostępnej autorowi literatury zarówno polskiej, jak i rosyjskiej.
The aim of this paper is to discuss the architecture of the garrison church in Lodz - originally a military orthodox church - and to compare it to other Orthodox military churches of the Russian Empire. The paper is the result of own observations of the Lodz garrison church and studies of archival materials, sources and both Polish and Russian literature available to the author.

Opis

Słowa kluczowe

cerkiew, maneż, architektura wojskowa, orthodox church, Manege, military architecture

Cytowanie

Striker J., Kościół-ujeżdżalnia. Kościół garnizonowy w Łodzi na tle cerkwi wojskowych Imperium Rosyjskiego. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 263-277, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.18.