Metody wyznaczania charakterystyk przepływowych dławików hydraulicznych.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W przypadku układów hydraulicznych takich jak układy wrzecionowe oraz prowadnicowe istotnym parametrem decydującym o ich właściwościach jest charakterystyka przepływowa zastosowanego dławika. W pracy przedstawiono możliwe zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne metody wyznaczania charakterystyk dławików stałych.
In the case hydraulic systems such as spindle and guiding an important parameter which affect properties is dependences of flow rate versus pressure drop on restrictor. The paper presents possible both theoretical and experimental methods of determining flow characteristics of restrictors with fixed geometry.

Opis

Słowa kluczowe

dławnik hydrauliczny, układ hydrauliczny, układy wrzecionowe, charakterystyka przepływowa

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.349-354, sum.