Analiza zmian imisji w funkcji parametrów meteorologicznych wokół dużego obiektu energetycznego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Książka składa się z 12 rozdziałów, w których omówiono studium przypadku dotyczącego analiz zmian wielkości imisji w funkcji parametrów meteorologicznych wokół wybranego dużego obiektu energetycznego jakim są elektrownie znajdujące się w Polsce, we wschodniej części województwa Wielkopolskiego wchodzące w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZE PAK S.A.).[...]

Opis

Słowa kluczowe

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin, atmosfera - zanieszyszczenie - Polska - Wielkopolska (region), elektrownie - aspekt środowiskowy - Polska, imisja zanieczyszczeń, atmosphere - pollution - Poland - Wielkopolska (region), power plants - environmental aspect - Poland, pollution imission

Cytowanie

Cichowicz R., Analiza zmian imisji w funkcji parametrów meteorologicznych wokół dużego obiektu energetycznego., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, ISBN 978-83-7283-972-5