Mikrobiologia techniczna. T. 2, Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Abstrakt

Opis

Dla studentów biologii, mikrobiologii, biotechnologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, technologii żywności, farmacji, towaroznawstwa i zarządzania jakością, chemii i rolnictwa.
Mostowik, Krystyna. Red.

Słowa kluczowe

mikrobiologia przemysłowa - podręczniki akademickie, drobnoustroje przemysłowe - podręczniki akademickie, ekologia drobnoustrojów - podręczniki akademickie, mikrobiologia przemysłowa, mikrobiologia środowiska, industrial microbiology - academic textbooks, industrial microbes - academic textbooks, microbial ecology - academic textbooks, industrial microbiology, environmental microbiology

Cytowanie

Libudzisz Z. (red.), Kowal K. (red.), Żakowska Z. (red.), Mikrobiologia techniczna. T.2, Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ISBN 978-83-01-15222-2 t. 1-2