Ochrona powietrza w teorii i praktyce

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

Abstrakt

[...] W niniejszej monografii PT Czytelnicy znajdą 43 artykuły licznych Autorów. Należą one do czterech wątków tematycznych. Są to: • Emisja zanieczyszczeń powietrza i techniczne metody ograniczania uciążliwości źródeł emisji • Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń powietrza • Monitoring jakości powietrza i metody analizy danych imisyjnych • Zanieczyszczenie powietrza a zmiany klimatu. Mamy nadzieję, że niniejsza monografia dokumentując rezultaty najnowszych prac badawczych przyczyni się do upowszechnienia osiągnięć w dziedzinie ochrony powietrza, będzie inspiracją do dalszych poszukiwań i przyniesie postęp w praktyce ochrony powietrza.

Opis

Słowa kluczowe

ochrona powietrza, emisja zanieczyszczeń powietrza, powietrze - jakość - zarządzanie, air protection, emission of air pollutants, air - quality - management

Cytowanie

Konieczyński J. (red.), Zarzycki R. (red.), Ochrona powietrza w teorii i praktyce., Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Zabrze 2004, ISBN 83-921514-0-2.