Wpływ ukształtowania sufitu na akustykę sali kinowej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa

Abstrakt

Przedstawiono porównanie własności akustycznych sali kinowej poddanej modernizacji dla różnego rodzaju konstrukcji sufitu. Wykorzystano program komputerowy bazujący na zmodyfikowanej metodzie promieniowej w celu oceny poprawności rozwiązań architektonicznych pod kątem wymagań akustycznych.

Opis

Słowa kluczowe

akustyka, właściwości akustyczne, akustyka sali kinowej, konstrukcja sufitu a akustyka, metoda promieniowa, acoustics, acoustic properties, acoustics of the cinema hall, ceiling construction and acoustics, radial method

Cytowanie

Jabłoński M., Szer J., Wpływ ukształtowania sufitu na akustykę sali kinowej. W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym : praca zbiorowa, Fadej Bobko T. (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s. 137-143, ISBN 83-7193-269-З.