Temperature dependence of the Kerr constant of fomblin M03.

Brak miniatury

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The Kerr constant B of perfluoropolyether Fomblin M03 has been determined within the temperature range 295-370K. At 300K the constant B was found to be equal to 2.8·10-15 m/V2. The measurements indicate that B varies inversely with temperature. Relatively low electro-optic response of the perfluoropolyether shows its usability in measurements of the quadratic electrooptic effect and the electrostriction in crystals.
W zakresie temperatur 295- 323 K przeprowadzono pomiary stałej Kerra B polimeru Fomblin M03. Stwierdzono, że stała B jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury. W temperaturze 300 K jej wielkość wynosi 2.8·10-15 m/V2. Wyniki pokazują, że ze względu na małą wartość stałej Kerra Fomblin M03 może być wykorzystany jako ciecz immersyjna w pomiarach współczynników kwadratowego efektu elektrooptycznego oraz elektrostrykcji w kryształach.

Opis

Institute of Physics, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Lodz University of Technology
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka

Słowa kluczowe

perfluoropolyether Fomblin M03, Kerr effect, quadratic electro-optic effect, efekt Kerra, stała Kerra, Fomblin M03, kwadratowy efekt elektrooptyczny, stała Kerra B

Cytowanie

Scientific Bulletin. Physics, 2016 Vol.37 str. 75-82