Zastosowanie metod eksploatacji danych do nadzorowania procesu szlifowania kłowego wałków.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W pracy przedstawiono przegląd metod eksploracji danych w zastosowaniu do diagnostyki i optymalizacji procesu szlifowania kłowego wałków. Omówiono metody analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości w celu wyznaczenia różnych miar rejestrowanych sygnałów. Przeanalizowano różne metody wydobywania wiedzy w celu selekcji najbardziej istotnych miar z punktu widzenia identyfikacji niepożądanych stanów procesu i estymacji parametrów wynikowych procesu szlifowania.
This paper presentsan overview ofdata mining methodsin application to diagnostics and optimization of the cylindrical plungegrinding process. Time-frequency signal analysis methods are described to extract different features of measured signals. Different knowledge extraction methods are presented in order to determine the most important features for the purpose of estimation of grinding process state and part quality parameters.

Opis

Słowa kluczowe

metody eksploracji danych, proces szlifowania kłowego walców, szlifowanie, metoda analizy sygnałów

Cytowanie

Mechanik 2013 nr 8-9 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.291-298