Wykorzystanie analogii elektryczno-cieplnych w komercyjnych programach do analizy zjawisk cieplnych.

Brak miniatury

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Obliczenia cieplne maszyn i urządzeń elektrycznych mogą być realizowane zarówno w sposób analityczny, jak i numeryczny. W praktyce obliczeniowej często wykorzystywana jest również metoda obwodowa bazująca na analogiach elektryczno-cieplnych. Metoda ta została również zaimplementowana w rozbudowanych programach komercyjnych, np. MotorCAD ® do obliczeń cieplnych 3D maszyn elektrycznych, czy Portunus® do analiz typu multiphysics.

Opis

III Konferencja Naukowo- Techniczna "Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie" 2015

Słowa kluczowe

metoda obwodowa, analogie elektryczno-cieplne, analiza zjawisk cieplnych, analysis of thermal phenomena, electrical-thermal analogues

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka Nr. 1198, z.126 2015, str. 279-282