Solid phase extraction in food analysis

Brak miniatury

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

In this study, a Solid Phase Extraction (SPE) as a method of sample preparation has been described. A typical procedure, the mechanisms involved in SPE and factors which affect effectivity have also been discussed. Possible uses of SPE in fragrance and food chemistry have been presented.
Opisano technikę ekstrakcji do fazy stałej (Solid Phase Extraction, SPE), stosowaną jako metoda przygotowania próbek do analizy za pomocą chromatografii gazowej. Omówiono zasadę działania, scharakteryzowano mechanizmy odpowiedzialne za proces rozdziału i czynniki wpływające na efektywność. Przedstawiono możliwe zastosowania SPE w chemii żywności i substancji zapachowych, ze wskazaniem rodzajów wypełnienia i zatrzymywanych związków chemicznych.

Opis

Słowa kluczowe

ekstrakcja do fazy stałej, chromatografia gazowa, analiza żywności

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2008 nr 72 s.5-13 streszcz.