Co-branding - motywy, efekty oraz charakterystyka współpracy przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule poruszona została problematyka zawierania aliansów pomiędzy firmami na przykładzie co-brandingu. Co-branding wyraża się w strategicznej współpracy dwóch firm, uwzględniającej ich interesy, a efektem co-brandingu jest stworzenie nowego produktu/usługi, wykraczającego poza indywidualny obszar działania, kompetencje i możliwości partnerów. W artykule przedstawione zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2009 roku wśród międzynarodowych firm realizujących strategię co-brandingu. Przeanalizowane zostały zarówno motywy i efekty realizacji co-brandingu, jak również problematyka doboru partnerów, ich współpracy oraz wzajemnej oceny.
Nowadays, brands management is the basis of a company's marketing activities. An effective brand must reach consumers and be accepted by them. Co-branding is a cooperation of two or more brands in one product or service which is supported by partners brands. Co-branding allows reinforcement of two brands through their cooperation. In the paper the results of empirical research concerning the reasons and effects of the ingredient co-branding strategy by selected companies are presented. This paper presents also the results of empirical studies on the characteristic of cooperation between co-branding partners as well on the evaluation of teamwork.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2009 z.45 s.5-17 sum.