Modelowanie procesu hartowania.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań, które są następstwem wstępnych analiz i - w efekcie końcowym - mają służyć do optymalizacji procesu hartowania (doboru odpowiednich parametrów nagrzewania i chłodzenia w piecu hartowniczym - krzywa opisująca szybkość chłodzenia) w taki sposób, aby otrzymać strukturę martenzytyczną na odpowiedniej głębokości oraz jak najmniejsze odkształcenia lub odkształcenia równomierne, powodujące że zostanie zachowany kształt detalu.
Presented are primary conclusions of the research tests intended for optimization of the quench hardening process (identification of suitable criteria for proper selection of the heating and cooling parameters and cooling rate curve) in order to arrive at the martensite structure reaching the desired depth and also at the minimum possible distortion or else a uniform distortion preventing deformation of the part.

Opis

Słowa kluczowe

proces hartowania, optymalizacja procesu hartowania, odkształcenia, |optymalizacja, modelowanie, nagrzewanie, chłodzenie, naprężenia

Cytowanie

Mechanik 2010 nr 7 s. 484-486, sum.