Handel pozwoleniami na emisję ditlenku węgla jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju : analiza problemu na przykładzie zakładu przemysłu celulozowo-papierniczego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

handel emisjami, atmosfera - zanieczyszczenia - zapobieganie, ekorozwój - prawo, przemysł papierniczy - aspekt środowiskowy, emissions trading, atmosphere - pollution - prevention, sustainable development - right, paper industry - environmental aspect

Cytowanie

Stelmachowski M., Handel pozwoleniami na emisję ditlenku węgla jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju : analiza problemu na przykładzie zakładu przemysłu celulozowo-papierniczego., Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Łódź 2006, ISBN 83-86492-38-4.