Synteza nanorurek węglowych do zastosowań medycznych.

Brak miniatury

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule opisano termiczne metody otrzymywania nanorurek węglowych z gazu i w obecności katalizatora zawierającego cząsteczki żelaza. Umożliwi to ich zastosowanie w leczeniu chorób, w tym również raka. Cząsteczki takie wprowadzone do organizmu i odpowiednio zaadresowane, mogą być rozgrzane za pomocą pola o częstotliwości radiowej, a ich połączenie z chorymi komórkami umożliwi ich niszczenie. W badaniach użyto pola elektromagnetycznego o częstotliwości 13. 5 6 MHz, które to jest często wykorzystywane w medycynie.
The article describe thermal methods of carbon nanotubes synthesis from gases containing carbon compounds and catalysts containing iron particles. This allows their application in the treatment of diseases including cancer. Those CNTs are introduced into the human body and functionalized to cancer cells recognition. Then they can be heated by radio frequency field. Their connection to the degenerated cells allows cells destruction. In the study the most common frequency for medical applications was used. RF field influence at 13.56MHz was examined and described.

Opis

III Konferencja Naukowo- Techniczna "Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie" 2015

Słowa kluczowe

carbon nanotubes synthesis, hyperthermia, synteza nanorurek węglowych, hipertermia, nanorurki węglowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka Nr. 1198, z.126 2015, str. 219-226