Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Rozwój miast wiąże się z poszukiwaniem najefektywniejszych modeli rozwoju w dostosowaniu do ich indywidualnych potrzeb i uwarunkowań, ale również potrzeb rozwoju regionalnego oraz krajowego. Dyskutowane i wprowadzane obecnie modele np. inteligentnych miast, miast otwartych, kreatywnych, dotyczą tak obecnych miast, jak i „miast przyszłości”. Niewątpliwie duże i średnie miasta mają szczególnie ważną rolę do odegrania w rozwoju Unii Europejskiej, ponieważ ich potencjał ma zapewnić inteligentny i zrównoważony rozwój, zgodnie z założeniami strategii Europa 2020. Posiadany przez te miasta kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, jak i infrastrukturalny, w tym uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, potencjał sektora kultury i sektora kreatywnego wraz z ich zapleczem, sprzyjają konkurencyjności tych miast, dzięki efektowi skali. Natomiast małe miasta w Europie poszukują własnych dróg rozwoju, opartych na równoważeniu w polityce lokalnego rozwoju ich potencjału tożsamości i potrzeb, wynikających z wyzwań nowoczesnego rozwoju. Jednym ze sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej w stosunku do większych miast i zapewnienia sobie właściwego miejsca w rozwoju regionalnym jest tworzenie sieci współpracy przez małe miasta. Niniejsza monografia ma na celu zaprezentowanie alternatywnego modelu rozwoju związanego z małymi miastami (do 50 tysięcy mieszkańców), które tworzą zarówno formalną, jak i wirtualną międzynarodową sieć, nazywaną siecią miast Cittaslow.

Opis

Projekt okładki: Niewiadomska, Agata
Zdjęcia w tekście: Wojciech Wójcik – Lidzbark Warmiński z lotu ptaka (2 zdjęcia), Bartłomiej Olczak – Oranżeria Kultury, Izabela Treutle – Dolina Symsarny oraz młodzież zwiedzająca Lidzbark Warmiński
Wydanie II rozszerzone

Słowa kluczowe

rozwój miast, miasto przyszłości, miasto Cittaslow, urban development, city of the future, Cittaslow town

Cytowanie

Strzelecka E., Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISBN 978-83-7283-826-1, doi: 10.34658/9788372838261