Matematyczne modelowanie systemów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Abstrakt

Książka obejmuje zagadnienia obecnego stanu modelowania matematycznego procesów występujących głównie w naukach inżynierskich. Do zagadnień tych należą: definicja systemu, teoria i kryteria podobieństwa, model i modelowanie, przestrzeń fazowa, stabilność ruchu, opis systemów poprzez równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, zastosowanie metod perturbacyjnych w procesie modelowania oraz wprowadzenie do zagadnień optymalizacji. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych, budownictwa, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i mechatroniki, inżynierów i pracowników naukowych.

Opis

Dla studentów wydziałów mechanicznych, budownictwa, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i mechatroniki, inżynierów i pracowników naukowych.

Słowa kluczowe

modele matematyczne - podręczniki akademickie, optymalizacja matematyczna- podręczniki akademickie, analiza systemów - modele matematyczne - podręczniki akademickie, modelowanie matematyczne, mathematical models - academic textbooks, mathematical optimization - academic textbooks, systems analysis - mathematical models - academic textbooks, mathematical modeling

Cytowanie

Awrejcewicz J., Matematyczne modelowanie systemów., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007, ISBN 83-924382-2-1.