Webinarium jako forma internetowej edukacji.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka

Abstrakt

Postęp technologiczny wpłyną na każdy rodzaj działalności człowieka - także na sposób, w jaki zdobywa się wiedzę. Kilka lat temu drogę w nauczaniu torował e-learning, powodując liczne dyskusje na temat przyszłości edukacji. Dziś metody nauczania na odległość nie budzą takich kontrowersji i stanowią cenioną i popularną formę nabywania wiedzy i zwiększania kwalifikacji. Jedną ze szczególnych form e-learningu są webinaria - interaktywne wykłady lub szkolenia, uznawane za tanią, prostą i skuteczną formę edukacji.

Opis

Słowa kluczowe

Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Library of Lodz University of Technology, webinarium, szkolenia na odległość, e-learning, interaktywne wykłady

Cytowanie