50 lat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Lodz University of Technology.

Abstrakt

Opis

Przygotowanie płyty CD: Zespół Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych.
Zespół redakcyjny dziękuje Panom Ryszardowi Przybylskiemu i Eugeniuszowi Strzelczykowi za udostępnienie części biogramów z powstającego II wydania publikacji „Profesorowie Politechniki Łódzkiej w latach 1945 - 2004"

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka - historia, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - historia, Lodz University of Technology - history, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering - history

Cytowanie

Więckowska A. (red.), 50 lat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej., Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-923982-1-1.