Standardy działania uczelni w zakresie ochrony wiedzy i bezpieczeństwa informacji

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Problem ochrony, czy szerzej zarządzania wiedzą jako wartością dostrzega coraz więcej uczelni, choć jest to proces powolny. Niemałą wagę do tego zagad­nienia przywiązuje od dawna literatura przedmiotu, zwracając przy tym uwagę na trudność zdefiniowania samego pojęcia wiedzy, związanych z nią pojęć, takich jak: dane, informacja czy mądrość i ich wzajemnych relacji. Dlatego w pierwszej części artykułu przedstawiony jest szerzej zarys problematyki zarządzania wiedzą, opracowany na podstawie dostępnej literatury.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie wiedzą, ochrona wiedzy, bezpieczeństwo informacji, uczelnia a ochrona wiedzy, standarty ochrony informacji - aspekt prawny, management of knowledge, protection of knowledge, information safety, university and the protection of knowledge, information protection standards - legal aspect

Cytowanie

Szefliński, P. (2020). Standardy działania uczelni w zakresie ochrony wiedzy i bezpieczeństwa informacji. Journal of Management Challenges, (1), 55-69. https://doi.org/10.34658/jmc.2020.1.04