Szlifowanie stopów tytanu na szlifierce kłowej do wałków.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W procesie szlifowania stopów tytanu na parametry wynikowe obróbki ma wpływ szereg czynników związanych z zastosowaną ściernicą oraz wyborem właściwych parametrów kinematycznych szlifowania. Z powodu specyficznych właściwości stopów tytanu siła szlifowania może osiągać duże wartości, co może powodować powstawanie drgań samowzbudnych, czy też uszkodzenia cieplne obrabianego przedmiotu. W artykule przedstawiono wyniki prób szlifowania stopu tytanu Gr 19 na szlifierce kłowej do wałków dla różnych ściernic i warunków obróbki.
In a grinding process of titanium alloys the grinding results depend on several factors related to the used grinding wheel and selection of appropriate grinding kinematic parameters. Because of the specific properties of titanium alloys grinding force components may reach high values which in turn may cause the development of self-excited vibrations or the thermal damage of the workpiece surface. In the paper experimental study was carried out on cylindrical grinding machine to investigate the influence of different grinding wheels and conditions on grinding results.

Opis

Słowa kluczowe

szlifowanie, proces szlifowania, stop tytanu, kinematyczne parametry szlifowania, drgania samowzbudne, szlifierka kłowa, stop tytanu Gr 19

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.245-248, sum.