Modelowanie zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Praca ma zarysowane, ale splecione ze sobą, dwa nurty. Pierwszy dotyczy opracowania narzędzia do analizy zmian struktury tkaniny poddanej rozciąganiu. Drugi dotyczy badania zmian struktury tkanin poddanych naprężeniom rozciągającym i prób poszukiwania związków między budową tkaniny, z uwzględnieniem warunków wytwarzania, a jej zachowaniem się w procesie rozciągania. Praca została wykonana w ramach projektu badawczego promotorskiego nr 3 T08E 088 26 oraz 1 O miesięcznego stypendium Marie Curie HPMT-CT-2000-00030 na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) na Wydziale Inżynierii Metalurgii i Materiałoznawstwa w Katedrze Kompozytów.
The aim of this work was to study a new way of modelling of structures behaviour of woven fabrics after mechanical loading. As the basis of the beginning of this working a classical Painter nomogram was introduced. Modelling was done through realization of the following scientific aims: - the analysis of behaviour of structures of weave fabrics subject to different static load, - the study of methods of expectation of mechanical property at designing of fabrics, - the study of techniques enabling the analysis of structure of fabrics, subject to deforming strengths, - the analysis of property of fabrics referring to basie parameters of fibres and yarns. The invention of new modified nomograms made it possible to model the change of structure of fabric subject to static load. Thanks to them it is possible to reflect the recreate structure of internal real fabrics eliminating the generalization of Painter nomogram. Besides 16 cotton plain woven fabrics were produced. There was made a full characteristics of materials and mechanical properties executed on fibres, yarns and fabrics. There was also widened a range of investigations of property of mechanical fabrics by measurements on Kawabata machine, on picture frame and the Biaxial device. Gradual setting changes in internal structure of fabric during one-way tension was also analysed. All the process of elongation was divided into parts in which the cross section of woven fabrics was made in order to examine the setting changes in its internal structure. The experiment showed, that the application of classical Painter nomogram, with generalization, can be up to 60% of mistake. A new way of modelling of fabric has come into being on the basis of modified nomogram, it enables the analysis of behaviour of real structures of woven fabrics subject to static load. Thanks to it, it is possible to define the process of woven fabrics, still in the design, and expect mechanical properties with 4 time smaller error than in classical Painter nomogram. During the draft of one way of threads, where cross section of yarn is smaller, and threads become gradually more elliptical to the moment of tightening of the second way of threads. After crossing this moment a gradual return of shape follows to round. In my doctor`s work there has been created a current, universal tool to modelling the behaviour of changes of structure of woven fabric subject to static loads. It permits to consider the behaviour of individual elements of fabrics structure, which facilitate the understanding of the phenomena undergoing during the use of finished product.

Opis

Słowa kluczowe

struktura tkaniny, namogram Paintera, właściwości mechaniczne tkanin, maszyna Kawabaty, model Peirce'a, structure of woven fabric, Painter namogram, mechanical properties of woven fabrics, Kawabata machine, Peirce's model

Cytowanie

Barburski M., Modelowanie zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 64, No. 1013, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 5-17, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2008.64.5-17.