Wykorzystanie wspomagania komputerowego w przemyśle farmaceutycznym.

Brak miniatury

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W referacie podjęto problematykę wykorzystania wspomagania komputerowego w przemyśle farmaceutycznym, uwzględniając uwarunkowania prawne rejestracji leków w Polsce i w Unii Europejskiej. Celem referatu jest przedstawienie możliwości i zalet wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w procesie rejestracji leków.
The paper presents the problems of application of e-regulatory software in the pharmaceutical industry having regard to the legal conditions of drugs registration in Poland and in European Union. The objective of this paper is to present the possibilities and advantages of the introduction of specialized software in the process of drug registration.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Mechanik 2012 nr 7 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[333-338]