Gospodarka odpadami medycznymi w Unii Europejskiej (na przykładzie doświadczeń niemieckich)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

odpady medyczne - unieszkodliwianie, gospodarka odpadami medycznymi - wytyczne Unii Europejskiej, odpady medyczne - charakterystyka, medical waste - disposal, medical waste management - European Union guidelines, medical waste - characteristics

Cytowanie

Suder S., Kierzkowska-Pawlak H., Gospodarka odpadami medycznymi w Unii Europejskiej (na przykładzie doświadczeń Niemieckich). W: Gospodarka odpadami medycznymi, Wielgosiński G. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2004, s. 83-96, ISBN 83-86492-23-6.