Wstępne badania wpływu skrobi na podstawowe właściwości biodegradowalnych mieszanin poliolefinowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Mieszaniny polietylenu małej gęstości (LOPE) i kopolimeru etylenu z kwasem akrylowym (EAA) z udziałem skrobi ziemniaczanej 6-20% otrzymywano metodą reaktywnego wytłaczania w dwuślimakowej wytłaczarce ZE-25x33D (D = 25 mm, L = 33D). Oznaczono właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu, twardość oraz masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR). Mieszaniny charakteryzowały się podobną wytrzymałością na rozciąganie do wytrzymałości czystego polietylenu. Natomiast elastyczność malała wraz ze wzrostem zawartości skrobi w mieszaninie. Próbki PE oraz mieszaniny PE/EAA ze skrobią badano metodami SEM i DSC. Określono sposób rozmieszczenia ziaren skrobi w tworzywie syntetycznym oraz jej wpływ na właściwości termiczne tego tworzywa.
Potatoe starch was reactive blended with low density polyethylene homopolymer (LOPE) and poly(ethylene-co-acrylic acid) (EAA) using twin-screw extruder ZE-25x33D (D=25 mm, L=33D). The concentration of starch in the blend was varied between 6 and 20% by weight. The static tensile mechanical properties, hardness and melt flow index (MFR) were determined. Blends and pure polyethylene have similar tensile strength. Whereas, as the percentage of starch in the blend is increased, the elasticity decreases. The samples of PE and PE/EAA + starch blends were studied by SEM and DSC methods. An arrangement of starch grains in synthetic materiał was determined, and also the eff ect of grains on thermal properties of the material.

Opis

Słowa kluczowe

skrobia - właściwości biodegradowalne, mieszaniny poliolefinowe, starch - biodegradable properties, polyolefin mixtures

Cytowanie

Jeziórska R., Ratajska M., Tomaszewski W., Boryniec S., Żakowska Z., Wstępne badania wpływu skrobi na podstawowe właściwości biodegradowalnych mieszanin poliolefinowych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 303-308, ISBN 83-87202-93-2.