Unidirectional and stationary heat conduction problem in two-phase hollow cylinder with functionally graded and temperature dependent effective material properties

dc.contributor.authorOstrowski, Piotr
dc.date.accessioned2015-06-03T11:12:29Z
dc.date.available2015-06-03T11:12:29Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractThe unidirectional stationary heat conduction in two-phase hollow cylinder is considered. The conductor is made of two-phase stratified composites and has a smooth gradation of effective properties in the radial direction. Therefore, we deal here with a special case of functionally graded materials, FGM (cf. [6]). Moreover, these properties are isotropic but temperature dependent. The formulation of mathematical model of the conductor is based on the tolerance averaging approach (TAA), cf. [9]. Applications to the stationary heat conduction with ę-constant temperature on the boundaries will be shown. The effect of the nonlinearity parameter, fibres shape and quantity on the temperature field will be examined. Additionally, the differences in temperature field for tolerance and asymptotic model will be considered.en_EN
dc.description.abstractGłównym celem niniejszej pracy jest rozważenie nieliniowego zagadnienia przewodnictwa ciepła w nieskończonym przewodniku cylindrycznym, w którym efektywne własności materiałowe zmieniają się w sposób wolnozmienny w kierunku promieniowym. W tym dwuskładnikowym kompozycie o deterministycznej mikrostrukturze, będzie rozpatrywane zagadnienie stacjonarne. Z uwagi na mikrostrukturę kompozytu, która jest periodyczna dla ustalonej wartości promienia, mamy tu do czynienia z materiałem o funkcyjnej gradacji własności, FGM (por. Suresh, Mortensen, 1988). Zagadnienie przepływu ciepła jest opisane prawem Fouriera, w którym współczynniki są nieciągłe oraz silnie oscylujące. Własności materiałowe są zależne od temperatury, określone w postaci wielomianu, co powoduje nieliniowość zagadnienia. Model matematyczny opisujący rozważany kompozyt jest oparty na technice tolerancyjnego uśrednienia (por. Woźniak, Wierzbicki, 2000). Ogólny opis i zastosowania dla materiałów o podłużnej gradacji własności można znaleźć w [Woźniak, Michalak, Jędrysiak 2008] oraz [Michalak i inni, 2007]. Model ten uwzględnia wpływ wielkości mikrostruktury na całkowite pole temperatury, a uśredniony układ równań posiada ciągłe i wolnozmienne współczynniki. Rozważany tu będzie jednokierunkowy przepływ ciepła w mikroheterogenicznym przewodniku pierścieniowym, w którym będą rozpatrywane m.in. różne funkcje szerokości inkluzji g = g(ρ) i ich wpływ na rozkład pola temperatury.pl_PL
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2012 z.64 s.13-23 streszcz.
dc.identifier.issn0076-0323
dc.identifier.other0000035447
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1112.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/340
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleUnidirectional and stationary heat conduction problem in two-phase hollow cylinder with functionally graded and temperature dependent effective material properties
dc.title.alternativeJednokierunkowy stacjonarny przepływ ciepła w dwufazowym przewodniku cylindrycznym o funkcyjnie zmiennych i zależnych od temperatury efektywnych własnościach materiałowych
dc.typeArtykuł
dc.typeArticleen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Unidirectional_and_stationary_Ostrowski_2012.pdf
Rozmiar:
675.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format