Dziennikarstwo obywatelskie: aktywność, która łączy

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie EBIB

Abstrakt

Od momentu powstania i ekspansji Internetu tradycyjne media, tj. prasa, radio, telewizja przechodzą głęboki kryzys, przejawiający się m.in. zmniejszającą się liczbą odbiorców. Jednym z elementów, który ma na to wpływ jest aktualność prezentowanych treści. Ogólnodostępność i praktyczne możliwości Internetu w sposób diametralny wpłynęły na procesy związane z pozyskiwaniem informacji, tworzeniem wiadomości i ich przekazywaniem szerszej publiczności. Dziś pojęcie aktualności informacji zostało wyraźnie zawężone do bardzo krótkiego okresu, można wręcz uznać, że do bieżącej chwili. Informacja, aby była aktualna, musi być przekazywana odbiorcy praktycznie w momencie trwania wydarzenia lub bezpośrednio po.

Opis

Słowa kluczowe

dziennikarstwo obywatelskie

Cytowanie

Biuletyn EBIB, nr 7 (88)