Stechiometria i kinetyka bioprocesów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

(...) Omawiane zagadnienia podzieliłam na dwie główne części: stechiometrię i kinetykę bioprocesów. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnień ogólnych, związanych ze strategią modelowania bioprocesów oraz przedstawieniem roli i zadań stojących przed inżynierią bioprocesową i biochemiczną. W rozdziale drugim i trzecim omówiłam zagadnienia dotyczące stechiometrii bioprocesów. Analizę przemian komórkowych w makroskali poprzedziłam krótkim przypomnieniem stechiometrii reakcji chemicznych prostych i złożonych, a także podstawowych pojęć kinetyki chemicznej. Przedstawione zagadnienia zilustrowałam licznymi przykładami zadań. Czwarty rozdział dotyczy kinetyki przemian komórkowych, która uważana jest za tajemniczą, z uwagi na matematyczne zawiłości. Ale przecież żadne inne narzędzie w nauce nie ma takiej uniwersalności i ogólnej stosowalności - gdy jest prawidłowo zastosowane. Wybór systemu reakcji, który przebiega w najbardziej wydajny sposób, może być kluczowy dla ekonomicznego sukcesu lub fiaska instalacji produkcyjnej. Omówione tu zagadnienia kinetyki wzrostu drobnoustrojów, zużywania substratów i wytwarzania produktów także zilustrowałam licznymi przykładami zadań.(...)

Opis

Politechnika Łódzka - podręczniki akademickie

Słowa kluczowe

stechiometria - podręczniki akademickie, kinetyka chemiczna - podręczniki akademickie, inżynieria biochemiczna - podręczniki akademickie, stechiometria bioprocesów, kinetyka przemian komórkowych, stoichiometry - academic textbooks, chemical kinetics - academic textbooks, biochemical engineering - academic textbooks, stoichiometry of bioprocesses, kinetics of cell transformations

Cytowanie

Krzystek L., Stechiometria i kinetyka bioprocesów., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-336-5.