Nowej generacji wielofunkcyjne włókna alginianowe do zastosowań medycznych

dc.contributor.authorWołowska-Czapnik, Dorota
dc.contributor.reviewerWłochowicz, Andrzej
dc.contributor.reviewerLipp-Symonowicz, Barbara
dc.date.accessioned2021-06-23T09:06:20Z
dc.date.available2021-06-23T09:06:20Z
dc.date.issued2007
dc.descriptionOpracowanie jest streszczeniem rozprawy doktorskiej autorki. Promotorem pracy jest dr hab. T. Mikołajczyk prof. PŁ.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the present study was to develop spinning conditions of various multifunctional alginate fibres designed for miscellaneous medical application. Based on the tests of the basie spinning parameters ( as-spun dra w ratio and deformation during the drawing stage ), optimal conditions were selected for the production of alginie acid fibers, in which the use of acid groups of the fiberforming materiał makes it possible to incorporate an antibiotic of a new generation with graduał release capabilities. The degree of acid group substitution as well as the absorption properties and strength characteristics of the obtained fibers were determined. During the spinning stage, Distreptase was incorporated into the alginie acid fibers that are soluble (chaniging into gel) in the medium of wound. The optimization of the fiber-spinning process intended to obtain increased fiber strength has resulted in the selection of manufacturing conditions for zinc alginate fibers with antibacterial properties designed for wounds in a subsequent stage of healing. There was also developed a process for the manufacture of precursor fibers from calcium alginate containing silica nanoparticles. It has been found that the incorporation of silica nanoparticles in an amount of 3% allows one to obtain fibers with a tenacity of 20 cN/tex. Owing to the presence of calcium and silicon in the precursor fibers, the resultant carbon fibers will support the bone reconstruction process. The effect of basie spinning parameters on the porous structure, sorption properties and strength characteristics of fibers from copper alginate was assessed. It has been found that the fibers formed under optimal conditions show high moisture absorption and electro-conductive properties. For all the alginate fibers obtained under optimal conditions there was performed a comparative analysis of the effect of polymer chemical structure on the supermolecular structure of the fibers determined by the WAXS method) and their moisture absorption, tenacity as well as electric and thermal properties. lt has been found that all the fibers are characterized by high sorption properties, which at a low total pore volume is connected mainly with the hydrophilic character of the fiber-forming materiał. The electro-conductivity and accompanying polarization processes are also dependent on the chemical structure of the fiber-forming matter. Antibacterial properties of all types of alginate fibers were determined on the bassis of the stunting zone of bacterial growth, while in the case of alginie acid fibers, the release rate of the incorporated antibiotic was determined. The textile processing of individual types of fibers was assessed by performing weaving and knitting tests. All the types of obtained alginate fibers show features of multi-functional fibers that predispose them for thep medical applications in question.en_EN
dc.description.abstractIstotą pracy było opracowanie warunków formowania różnego typu wielofunkcyjnych włókien alginianowych przeznaczonych do różnorodnych zastosowań medycznych. Na podstawie badań wpływu podstawowych parametrów procesu formowania, (wyciągu filierowego i deformacji w etapie rozciągu) wytypowano optymalne warunki wytwarzania włókien z kwasu alginowego, alginianu wapnia zawierającego nanododatek Si02, włókien z alginianu cynku oraz miedzi. Podano mechanizm procesu zestalania poszczególnych typów włókien. Dla wszystkich otrzymanych w optymalnych warunkach włókien alginianowych przeprowadzono analizę porównawczą wpływu budowy chemicznej tworzywa na strukturę nadmolekulamą ( oznaczoną metodą W A.XS), porowatość, właściwości sorpcyjne, i wytrzymałość właściwą, właściwości elektryczne i termiczne oraz właściwości antybakteryjne. Dla włókien z alginianu wapnia w oparciu o badania SEM+ EDS oceniano równomierność rozłożenia nanododatku na powierzchni włókien. Dokonano oceny przerobowości poszczególnych rodzajów włókien techniką dziewiarską i tkacką.pl_PL
dc.identifier.citationWołowska-Czapnik D., Nowej generacji wielofunkcyjne włókna alginianowe do zastosowań medycznych. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 63, No. 995, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 111-138, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2007.63.111-138.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/tex.2007.63.111-138
dc.identifier.doi10.34658/tex.2007.63.111-138
dc.identifier.issn0076-0331
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3650
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/tex.2007.63.111-138
dc.language.isoplpl_PL
dc.page.numbers. 111-138
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 63, No 995, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, ISSN 0076-0331.
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.rights.licenseLUT Licenceen_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.subjectwłókno alginianowepl_PL
dc.subjectformowanie włókienpl_PL
dc.subjectwyciąg filierowypl_PL
dc.subjectwłaściwości włókien alginianowychpl_PL
dc.subjectwłókno węglowepl_PL
dc.subjectmateriały medycznepl_PL
dc.subjectalginate fiberen_EN
dc.subjectfiber formationen_EN
dc.subjectpillar extracten_EN
dc.subjectproperties of alginate fibersen_EN
dc.subjectcarbon fiberen_EN
dc.subjectmedical materialsen_EN
dc.titleNowej generacji wielofunkcyjne włókna alginianowe do zastosowań medycznychpl_PL
dc.title.alternativeNew generation multifunctionale alginate fibres to medical usesen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
7_Nowej_gener_Wolowska-Czapnik_2007.pdf
Rozmiar:
5.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: