Ochrona wód przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi przez ścieki opadowe

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

ścieki opadowe - zanieczyszczenia, ochrona wody przez zanieczyszczeniami, sterowanie w czasie rzeczywistym, RTC - sieć kanalizacyjna - Łódź, rainfall sewage - pollution, water protection against pollution, real-time control, RTC - sewage network - Łódź

Cytowanie

Zawilski M., Ochrona wód przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi przez ścieki opadowe. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi, Zarzycki R. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódź 2003, s. 95-112, ISBN 83-86492-18-X.