Przesłanki wdrażania zalążków systemu informacji o terenie w Królestwie Polskim

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W opracowaniu zwrócono uwagę na uwarunkowania techniczno-prawne zawarte w przepisach administracyjnych Królestwa Polskiego, tworzących przesłanki do wdrażania zalążków systemu informacji o terenie.
The article drew attention of the technical and legal conditions contained in the administrative Polish Kingdom, creating conditions for the construction of a land information system.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2010 z.61 s.19-34 sum.