An innovative platform which helps to establish and to extend universitybusiness cooperation

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

The paper presents the issue of lack of university-business cooperation. Theoretical attention was put into E-Business definition, Problem Based Learning at Lodz University of Technology and European Union Research focused on higher education institution and company’s relationship in Poland. In the article the solution for communication improvement was introduced. The innovative platform placed on a university website was described. Such platform will help to establish new relationships and extend existing ones.

Opis

Słowa kluczowe

Współpraca uniwersytecko-biznesowa, komunikacja wirtualna platrforma, E-Business, University-Business Cooperation, virtual platform

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 67, Nr 1214, 2017, s. 165-173