Absorpcja gazów w kolumnach wypełnionych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Komitet redakcyjny: Ledakowicz, Stanisław ; Skrzypski, Jerzy ; Tarkowski, Stanisław
Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Słowa kluczowe

gazy - absorpcja, kolumny wypełnione, gases - absorption, columns packed

Cytowanie