Analiza sieci społecznych jako narzędzie optymalizacji przebiegu integracji po przejęciach przedsiębiorstw

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Analiza sieci społecznych (Social Network Analysis ‒ SNA) to interdyscyplinarna metoda, która służy do pomiaru i analizy relacji zachodzących zarówno wewnątrz organizacji, jak i między organizacjami .W efekcie badania SNA można zidentyfikować m.in. powiązania kapitałowe, istotne dla podejmowania strategicznych decyzji czy też zdiagnozować powiązania zachodzące wzdłuż łańcucha tworzenia wartości. Wykorzystując wyniki badania można wskazać firmy, potencjalne cele przejęcia. Prezentacja organizacji, zarówno przed, jak i po przejęciu w formie sieci pozwala identyfikować osoby kluczowe dla budowania relacji współpracy, koordynacji pracy oraz transferu wiedzy. Działanie to jest szczególnie przydatne z punktu widzenia konstruowania nowej architektury organizacji po przejęciu oraz efektywności prowadzenia integracji potransakcyjnej. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie możliwości wykorzystania SNA jako narzędzia optymalizowania przebiegu integracji oraz redukowania ryzyka niepowodzenia transakcji, wynikającego z nieudanego scalania połączonych firm

Opis

Słowa kluczowe

Analiza sieci społecznych, Social Network Analysis, SNA, integration, integracja, firmy, companies

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 65, Nr 1209, 2016, s. 107-121