Antybakteryjne i atrombogenne włókna poliestrowe

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opracowano metodę otrzymywania implantów medycznych z poli(tereftalanu etylenowego) PET o właściwościach antybakteryjnych i atrombogennych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Metoda polegała na dwustopniowej modyfikacji implantów, w której w znikomych ilościach powstaje produkt uboczny, zatem metoda ta jest praktycznie bezodpadowa. Przeprowadzono wstępne badania (in vivo), działania drażniącego oraz zbadano właściwości atrombogenne modyfikowanych wyrobów. Stwierdzono, że nici chirurgiczne PET oraz protezy naczyniowe, zawierające w swej budowie biocyd przyłączony wiązaniem chemicznym, są w dużym stopniu aktywne w stosunku do bakterii Gram+ i Gram-.
In order to provide polyester with antibacterial and atrombogenic properties, a two-stage modification of polyester yarn, surgical threads and vascular prothesis was carried out. Modification was based on introducing macromolecules into the polymer of carboxylic group through grafting them with PAA or PMA - I stage. In the second stage of modification, the grafted products were imbued with biocide solution from amiglicozyde group (Amikacin), which are derivatives of penicillin (Amoxycylline) and silver ions derived from non-organie salts - ( each biocide separately). A method of modification of surgical threads add knitted vascular prothesis was established, where only slight amount of by-product is created, thus the method is virtually waste-free. Throughout the simulation tests, kinetics of biocide release to water and an appropriate buffer or physiological salt from modified products was tested, assuming that any release of the drug under the influence of tissue liquids creates a possibility of inhibiting the growth of microorganisms, theref ore also creating a possibility of preventing post-operation infections. During the in vitro tests, antibacterial character of modified products was established against Gram+ and Gram- bacteria, which are typical for the hospital conditions. There were also some introductory (in vivo) tests of irritating action carried out and additionally, atrombogenic properties of modified fibres were tested. It was stated that surgical PET threads that include antibiotic in their structure are active on a wide scale towards Gram+ and Gram- bacteria. Antibiotics or Ag+ released from surgical threads are easily absorbed in tissue environment, making the wound heal without exudations or inflammations. There were also the following measurements tak.en: electrokinetic potential, water permeability and hydrophilic character of the modified fibres of vascular prothesis.

Opis

Słowa kluczowe

włókno poliestrowe, antybakteryjne włókno poliestrowe, włókno poliestrowe atrombogenne, implanty medyczne, biocyd, badania in vivo, polyester fibre, antibacterial polyester fibre, atrombogenic polyester fibre, medical implants, biocide, in vivo studies

Cytowanie

Karaszewska A., Antybakteryjne i atrombogenne włókna poliestrowe. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 64, No. 1013, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 59-71, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2008.64.59-71.