Proces szlifowania stopów niklu - Inconel 600 i Monel 400.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Przedstawiono badania nad szlifowaniem próbek płaskich wykonanych ze stopów niklu – Inconel 600 i Monel 400. Próbki szlifowano ściernicami TGP i XGP z minimalnym wydatkiem cieczy obróbkowej (MQL). Użyto dwa rodzaje cieczy: Ecocut Micro Plus 82 i Biocut 3000. Opisano wpływ warunków obróbki na wartość stycznej siły szlifowania Ft oraz chropowatość powierzchni obrobionej (parametr Ra). Porównano uzyskane wyniki dając zalecenia do dalszych badań.
In the paper experimental results obtained during surface grinding process of nickel alloys: Inconel 600 and Monel 400 are presented. TGP and XGP grinding wheels are applied and Ecocut Micro Plus 82 and Biocut 3000 fluids have been supplied into a cutting zone with minimal quantity lubrication (MQL) strategy. Influence of cutting conditions on tangential cutting force Ft and surface roughness parameter Ra are described. Finally, comparison of obtained results and conclusions are presented.

Opis

Słowa kluczowe

szlifowanie, stop niklu, stop Inconel 600, stop Monel 400, ściernice, ciecz obróbkowa, siła szlifowania, chropowatość powierzchni

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.339-342, sum.