Some aspects of the axial extension mode in an elastic thin-walled beam-column.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Abstrakt

The present paper deals with the influence of the axial extension mode on static and dynamic interactive buckling of a thin-walled beam-column with imperfections subjected to uniform compression when the shear lag phenomenon and distortional deformations are taken into account. A plate model (2D) is adopted for the beam-column. One- and two-dimensional models of the elements are compared, too. The structure is assumed to be simply supported at the ends. Equations of motion of the component plates are obtained from Hamilton’s Principle, taking into account all components of inertia forces. Within the frame of the first order nonlinear approximation, the dynamic problem of modal interactive buckling is solved by the transition matrix using the perturbation method and Godunov’s orthogonalization.
W prezentowanej pracy omówiono wpływ osiowej wzdłużnej postaci na statyczne i dynamiczne interakcyjne wyboczenie cienkościennej belki-słupa z niedokładnościami poddanej równomiernemu ściskaniu przy uwzględnieniu zjawiska shear-lag oraz dystorsyjnej deformacji. Przyjęto płytowy model (2D) belki-słupa. Porównano jedno- i dwuwymiarowe modele elementów. Konstrukcja jest przegubowo podparta na obu końcach. Równania ruchu płyt składowych otrzymano z zasady Hamiltona, biorąc pod uwagę wszystkie składowe sił bezwładności. Dynamiczne zagadnienie modalnego interakcyjnego wyboczenia w ramach pierwszego rzędu nieliniowej aproksymacji rozwiązano metodą macierzy przeniesienia, wykorzystując metodę perturbacyjną i ortogonalizację Godunova.

Opis

Słowa kluczowe

axial extension mode, eigenvalue problem, dynamic interactive buckling, thin-walled structure, cienkościenna belka-słup, osiowa wzdłużna postać, interakcyjne wyboczenie, ściskanie, płytowy model, zasada Hamiltona, metoda macierzy przeniesienia, metpda perturbacji

Cytowanie

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2012 Vol.50 nr 1 s.147-168, streszcz.